Opzet

Opzet

Resultaatgericht

Soms is jouw leidinggevende ook de opdrachtgever in het coachingstraject. Immers hij of zij heeft belang bij goede uitkomsten met betrekking tot jouw functioneren op het werk. Dan is het van belang dat je de verwachtingen met elkaar bespreekt. Ik kan hierbij aanwezig zijn. Na afloop van het coachingstraject vindt dan een eindgesprek plaats om samen met jou, de leidinggevende en met mij de resultaten van de coaching te bespreken. Tussentijds doe jijzelf verslag van de ontwikkelingen. Uiteraard zijn er diverse variaties in de opzet mogelijk.

Persoonlijke keuze

Is er minder afstemming nodig of gewenst met de organisatie? Dan maak je met mij zelf afspraken over de opzet en frequentie. Het aantal gesprekken kan sterk variëren. Je kunt ervoor kiezen om gewoon eens een gesprek te hebben, om even te spiegelen. Van tijd tot tijd kun je dit herhalen, wanneer je dat wenst.

Frequentie en locatie

Afhankelijk van jouw vraag vinden er gemiddeld 8 – 10 gesprekken plaats. De gesprekken duren 1,5 uur en vinden plaats in mijn praktijk in Vries. Deze externe locatie is van belang om ook daadwerkelijk ’los’ te kunnen komen van het bedrijf waar je werkt.

Onafhankelijk en betrouwbaar

Voor mij staat mijn onafhankelijkheid en betrouwbaarheid centraal. De coachingsgesprekken vinden plaats in een veilig klimaat, waarbij de garantie telt van vertrouwelijke omgang met de persoonlijke informatie. Jij doet zelf immers verslag over de voortgang van de coaching.

Kennismaking

Jij kiest zelf jouw coach. Daarom nodig ik je graag uit voor een eerste kennismaking. We doen dan meteen een eerste intake, zodat je kunt kennismaken met mij en mijn manier van werken. Bovendien stelt deze kennismaking mij in staat om te bezien of jouw vraag past binnen mijn expertise. Het kennismakingsgesprek is kosteloos.