Overheid
 

Overheid

WAT

  • Personal coaching.
  • LIFO trainingen persoonlijke- en teamontwikkeling.
  • Procesbegeleiding teams bij samenwerken in ketenproces, bij creëren draagvlak gebruik nieuw informatiesysteem KernGIS.
  • Begeleiden teams bij effectief omgaan met veranderingen, beeldvorming, conflicterende belangen, omgaan met weerstand, teameffectiviteit en persoonlijke effectiviteit, resultaat verantwoordelijk werken, samenwerking opdrachtgever/opdrachtnemer, ontslagaanzegging.
  • Vaardigheidstrainingen zoals leidinggeven aan professionals, managementgesprekken, onderhandelen, adviesvaardigheden, leren beïnvloeden, conflicthantering, effectieve communicatie.

WIE

  • Managementteam, teammanagers, adviseurs, controllers, projectleiders, specialisten, inspecteurs, toezichthouders, uitvoerende teams.

HOE

  • Individuele coaching, teamcoaching, werkconferenties, meerdaagse teamdagen, reflectiedagen, trainingen.