Visie en werkwijze

Visie

Mijn visie richt zich op het leren sturen vanuit eigen kracht. Ieder mens draagt zijn eigen wijsheid, oplossingen, kwaliteiten en talenten in zich. Vaak gebruiken we niet ons volledige potentieel en halen we soms niet de resultaten waar we zo naar verlangen.

Door inzicht te krijgen in belemmeringen, voorbij te gaan aan oude gewoontepatronen en te ontdekken wat werkelijk van belang is, ervaren we meer mogelijkheden en vrijheid. Dat brengt ons energie, zelfvertrouwen en plezier.

Werkwijze

Als professionele coach werk ik vanuit een milde en positieve houding, confronteer vanuit respect en sluit me aan bij jouw authenticiteit.

Jouw coachvraag staat centraal. Ik zet verschillende reflectiemethoden en instrumenten in die voor ieder persoonlijk het meest helpend zijn. Hiervoor gebruik ik mijn kennis en ervaring over leren en veranderen, vanuit de positieve psychologie het progressiegerichte werken en actuele theorieën over ontwikkelen en leiderschap.